การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงผลการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๖ ASEAN Education Ministers Meeting (ASED) ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๔๖

รมว.ศธ. กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ ๙ ประการ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี ๒๕๕๘  ดังนี้

๑. การสร้างความตระหนักรู้ของประชากรในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
๒. ความร่วมมือในการพัฒนาภาษาที่ให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง
๓. การแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน
๔. ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียน
๕. ส่งเสริมความเป็นเลิศของบุคลากรประเทศภาคีในกลุ่มอาเซียน เพื่อการแลกเปลี่ยนช่วยเหลือกันในการพัฒนาศักยภาพของประชาคมอาเซียนให้สามารถแข่งขันกับประชาคมโลกต่อไปได้
๖. ธำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชากรในแต่ละภูมิภาค โดยเฉพาะการดูแลภาษาแม่ของแต่ละประเทศให้มีความเข้มแข็ง ถึงแม้ว่าจะใช้ภาษาอังกฤษก็ตาม
๗. การเชื่อมโยงด้านวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน
๘. ร่วมมือแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาในแต่ละระดับ
๙. เชื่อมโยงการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนและรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทุก ๒ ปี

http://www.chinnaworn.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539162557&Ntype=1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s